ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- og gasfyr

 

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/klima-energi-og-forsyningsministeriet/energistyrelsen

 

Formålet med tilskudsordningen er at udfase olie- og gasfyr og i stedet fremme brugen af individuelle varmepumper til opvarmning af bygninger og dermed bidrage til at mindske Danmarks udledning af CO2.
 
  • Varmepumpen skal installeres af en VE-godkendt installatør.
  • Det bliver ikke muligt at kombinere med bolig-job fradrag.
  • Boligejeren skal selv ansøge om tilsagn om tilskud på www.statens-tilskudspuljer.dk
  • Tilsagnet skal udnyttes inden for to år af boligejeren, ellers bortfalder tilskuddet.
  • Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.